• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

22Jun

Pregled servisnih informacija...

Pisao : Press

-Prema Odluci Vlade Federacije BiH, 31.05.2020. godine prestalo je stanje nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

 

...
Više...
16Jun

Preliminarna lista privrednih subjekata čiji rad je bio...

Pisao : Press

U skladu sa članom 12.a) Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa („Službene novine Općine Maglaj“, br. 3/13,...

Više...
16Jun

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u JU "Dom zdravlja"...

Pisao : Press

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko...

Više...
15Jun

JU Opća biblioteka Maglaj: Konkurs za popunu upražnjenog...

Pisao : Press

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu F BiH (Službene novine F BIH br 26/16 i 89/18), člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list R BIH br 6/92, 8/93 i 13/94),...

Više...
12Jun

Zamjenik šefice Misije OSCE-a u BiH posjetio općinu...

Pisao : Press

Danas je općinu Maglaj posjetio zamjenik šefice Misije OSCE-a u BiH g.Dmitry  Iordanidi i razgovarao je sa načelnikom općine Mirsadom Mahmutagićem o...

Više...
11Jun

Saopćenje...

Pisao : Press

Drage

...
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255