• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

17Feb

Obavještenje o održavanju Javne rasprave u Mjesnoj...

Pisao : Press
U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-2280/15 od 05.11.2015. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Misurići", organizuje se...
Više...
16Feb

Sastanak Općinskog razvojnog tima i predstavnika UNDP-a...

Pisao : Press
Prošireni kolegij Općinskog načelnika i Općinskog razvojnog tima (ORT), danas je, u sali Općinskog načelnika, održao radni sastanak sa predstavnicama UNDP-a. Glavna tema...
Više...
16Feb

Trening LOD-a IV "Upravljanje projektnim ciklusom"...

Pisao : Press
Projekat “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV” (LOD IV), u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS), objavljuje poziv za organizacije civilnog...
Više...
16Feb

Potpisan Projekat stambenog zbrinjavanja u FBiH: 20...

Pisao : Press
Sporazumom o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u sklopu Regionalnog stambenog programa, koji je potpisan u Vladi Federacije BiH, označen je...
Više...
15Feb

Nastavak 32. sjednice Općinskog vijeća Maglaj...

Pisao : Press
Za četvrtak, 18. februara 2016. godine zakazan je nastavak 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj. Nastavak sjednice će se održati u Sali JU Dom kulture «Edhem...
Više...
15Feb

Javni poziv za mala i srednja preduzeća i zadruge iz BiH...

Pisao : Press
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini poziva sva zainteresovana mala i srednja preduzeća (MSP-ovi) i zadruge iz BiH da podnesu prijavu za učešće u...
Više...
15Feb

Poziv na promociju poziva za mlade – Budi PRO-Active!...

Pisao : Press
U okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Catholic Relief Services (CRS) i...
Više...
11Feb

Počela izgradnja spomen parka „Trg djece Maglaja“...

Pisao : Press
Udruženje građana civilnih žrtava rata (UG CŽR-a) glavni je inicijator izgradnje spomen parka za ubijenu djecu na području općine Magaj, u periodu od 1992. do 1995. godine,...
Više...
11Feb

Javni poziv javnim ustanovama i organizacijama civilnog...

Pisao : Press
Općina Maglaj poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / udruženja koja djeluju u oblasti omladinskih aktivnosti, a registrirane su na području Općine Maglaj, da...
Više...
11Feb

Javni poziv sportskim organizacijama i klubovima za predaju...

Pisao : Press
Općina Maglaj poziva sve sportske organizacije i klubove koji u svom sastavu imaju omladinske selekcije, a registrirane su na području Općine Maglaj, da dostave prijedloge...
Više...
11Feb

Javni poziv javnim ustanovama i organizacijama civilnog...

Pisao : Press
Općina Maglaj poziva sve javne ustanove i organizacije civilnog društva (OCD) / udruženja koja djeluju u oblasti kulture, a registrirane su na području Općine Maglaj, da...
Više...
10Feb

Javni poziv sportskim organizacijama i klubovima za ...

Pisao : Press
Općina Maglaj poziva sve sportske organizacije i klubove koji u svom sastavu imaju omladinske selekcije, a registrirane su na području Općine Maglaj, da dostave prijedloge...
Više...
10Feb

Javni poziv javnim ustanovama i organizacijama civilnog...

Pisao : Press
Općina Maglaj poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / udruženja koja djeluju u oblasti omladinskih aktivnosti, a registrirane su na području Općine Maglaj, da...
Više...
10Feb

Javni poziv javnim ustanovama i organizacijama civilnog...

Pisao : Press
Općina Maglaj poziva sve javne ustanove i organizacije civilnog društva (OCD) / udruženja koja djeluju u oblasti kulture, a registrirane su na području Općine Maglaj, da...
Više...
10Feb

Općinski načelnik izabran za moderatora na konferenciji...

Pisao : Press
Predstavnica UNDP-a iz Brisela gđa. Ludmila Tiganu, u pratnji predstavnika UNDP-a u BiH gdin. Siniše Ubiparipovića i gdin. Vanesa Pilava boravila je u Maglaju i posjetila...
Više...
10Feb

Obavještenje o javnoj raspravi povodom usvajanja Nacrta...

Pisao : Press
Skupština Zeničko-dobojskog kantona, Zaključkom broj: 01-02-1378/16 od 27.01.2016. godine, na svojoj 23. redovnoj sjednici prihvatila je Nacrt Zakona o poticanju razvoja male...
Više...
09Feb

32. sjednica Općinskog vijeća Maglaj...

Pisao : Press
Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija Općinskog...
Više...
09Feb

Općina Maglaj, jedna od četiri općine u BiH koja će...

Pisao : Press
Općina Maglaj je jedna od četiri Općine sa područja Federacije BiH i Republike Srpske, koja će učestvovati u sprovedbi „Priručnika za djelovanje centara za socijalni rad...
Više...
09Feb

Predstavnici Udruženja poslodavaca na sastanku sa...

Pisao : Press
Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, primio je danas predstavnike novoosnovanog Udruženja poslodavaca Maglaj, njih sedamnaest. Sastanku je prisustvovao i direktor...
Više...
08Feb

Obavještenje za poljoprivrednike...

Pisao : Press
Obavještavamo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da će d.o.o. Bašić-Poljoprom Maglaj u petak, 12.02.2016.godine sa početkom u 13:30 sati u Hotelu "Galeb" u...
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252