• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.04.2021

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva za ugostiteljske objekte

 

1. Nalaže se ugostiteljskim objektima striktno postupanje po Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje je usvojila Vlada FBIH, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera donesenih od Zavoda za javno zdravstvo u FBIH.

2. Nalaže se ugostiteljskim objektima da stolove u ugostiteljskom objektu rasporede na način da se broj raspoloživih stolica za goste, odredi tako da za svaku stolicu pripada minimalno 2m² površine prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta.

3. Nalaže se ugostiteljskim objektima da na vidnom mjestu u objektu istaknu informaciju koja sadrži sljedeće podatke:

- površina dijela objekta namijenjenog za smještaj gostiju,

- broj raspoloživih stolica za goste objekte.

 

4. Nalaže se ugostiteljskim objektima da zaduže osobu koja će osigurati provođenje mjera iz tačke V. podtačka 1. i 2. ove Naredbe.

5. Zabranjuje se izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima.

6. Zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila ( šiša) u ugostiteljskim objektima.

7. Za provođenje mjera iz ove Naredbe, odgovorno je pravno lice, kao i odgovorna osoba u pravnom licu, te fizičko lice registrovano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

8. Zadužuju se nadležne inspekcije da vrše pojačan inspekcijski nadzor provođenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima, svako u okviru svoje nadležnosti.

9. Zadužuju se nadležne inspekcije da protiv lica koja ne poduzimaju mjere u skladu sa ovom Naredbom, kao posebnim propisom u uvjetima proglašene epidemije u FBIH, privremeno zabrane rad ugostiteljskog objekta za koji se utvrdi da ne provodi mjere u skladu sa ovom Naredbom.