• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.04.2021

Natron-Hayat Maglaj: Obavještenje o pokretanju proizvodnje poslije proljetnog remonta

 

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti zraka, te njegovim izmjenama i dopunama ( Sl.novine FBIH broj: 33/03 i 04/10 ) i Zakonu o zaštiti okoliša i njegovim izmjenama i dopunama ( Sl. novine FBIH broj: 33/03 i 38/09), kao i obavezom iz Okolinske dozvole, obavještavaju iz Natron-Hayata da je završen proljetni remont 2021.

Natron-Hayat pokreće proizvodnju u energetskom bloku, a po postizanju svih parametara krenut će sa proizvodnjom celuloze i papira.

U periodu pokretanja, moguće je da će biti emisija u zrak prilikom potpaljivanja kotlova, a kao i povremeno pojavljivanje buke kod ulaženja u sistem pojedinih proizvodnih cjelina. Sistem za prečišćavanje otpadnih voda je već u radu.