• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.03.2021

Obavijest o provođenju Ankete o potrošnji domaćinstava/kućanstava u BiH 2021/2022.

 

Prema Zakonu o statistici u FBIH ( „Službene novine FBIH“, br.63/03 i 9/09 ) i u skladu sa Godišnjim planom provođenja statističkih istraživanja u FBIH za 2021.godinu, Federalni zavod za statistiku će provoditi Anketu o potrošnji domaćinstava/kućanstava u BiH 2021/2022.

Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava u BiH je statističko istraživanje kojim se od izabranih domaćinstava/kućanstava prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju, potrošnji iz vlastite proizvodnje, investiranju i prihodima domaćinstava. Istovremeno, anketom se prikupljaju i podaci o važnijim pokazateljima životnog standarda, kao i podaci o osnovnim demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama domaćinstava/kućanstava.

Na temelju podataka prikupljenih ovom anketom izračunavat će se veličina i struktura prosječne mjesečne i godišnje potrošnje domaćinstava u FBIH i BIH kao cjelini. Podaci  o izdacima za hranu, odjeću, obuću, stanovanje, kupovinu trajnih potrošnih dobara, osobne usluge i drugi podaci će biti podloga za mjerenje osobne potrošnje i investiranja na ukupnom nivou, te za druge socio-ekonomske analize. Time će se učiniti značajan doprinos u razvoju statističkog sistema u BiH u skladu sa europskim i međunarodnim standardima.

Anketa će se provoditi od 01.04.2021. do 31.03.2022.godine, s tim što se svakog mjeseca domaćinstva mijenjaju. U FBIH će biti anketirano 5.488 domaćinstava koja će biti izabrana metodom slučajnog odabira, u svim općinama FBIH.