• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.04.2021

Općinski razvojni tim pripremio Nacrt „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“

 

Danas je održana šesta sjednica Općinskog razvojnog tima – ORT-a – za strateško planiranje i izradu „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“ na kojoj je razmatran sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje Nacrta „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“;
2.Usklađivanje dinamičkog plana, rokova izrade i provođenja uvida i javne rasprave - Nacrta „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“;
3.Razno;

Nakon konstruktivnih diskusija Općinski razvojni tim je usvojio Nacrt „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“ i isti uputio Općinskom vijeću Maglaj na usvajanje.

Predloženi Nacrt Strategije razvoja općine obuhvata period 2021-2027. g, a nastao je u situaciji uzrokovanoj epidemijom korona virusa, ali i drugih nepovoljnih globalnih trendova. Navedeno je uticalo da se u skladu s trenutnom situacijom razmišlja i o novim razvojnim prioritetima.

Neizvjesno postpandemijsko razdoblje i neizvjesna ekonomska situacija, predstavlja veliki izazov za razvoj naše općine u budućem periodu, tako da je i evidentan oprez kao i nastojanje Općinskog razvojnog tima da se ipak projiciraju mjere koje će voditi ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja. Tome treba pridodati i posljedice klimatskih promjena, kao i maksimalno korištenje mogućnosti koje pružaju dostupni eksterni fondovi i posebno, smanjenje depopulacije i ostanak mladih na područje naše općine.

Sam proces izrade „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“ je vođen nastojanjem da se na osnovu sveobuhvatne analize trenutnog stanja i uočenih trendova kretanja u pojedinim sferama života, osigura kvalitetna podloga za promišljanje i projekcije budućih pravaca razvoja.

Izraženo je zadovoljstvo kvalitetom i sadržajem pripremljenog dokumenta i potpuni konsenzus da pripremljen dokument -Strategija razvoja općine Maglaj 2021-2027.g. (Nacrt) predstavlja opću razvojnu platformu i okvir za uključivanje svih relevantnih aktera, predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora na području općine Maglaj i njihovo sinergijsko i dugoročno djelovanje, kako u domenu ekonomskog i društvenog razvoja tako i u pravcu zaštite i unapređenja životne sredine.