• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

25May

Obavještenje za građane...

Pisao : Press
Kratke informacije...
Više...
24May

Naredba o provođenju sanitrano-tehničkih i higijenskih...

Pisao : Press
Opštinski štab Civilne zaštite Maglaj izdaje naredbu...
Više...
24May

Izvještaj Civilne zaštite općine Maglaj...

Pisao : Press
Izvještaj CZ Maglaj o NUS-u...
Više...
24May

Volonteri iz drugih gradova...

Pisao : Press
Informacija iz volonterima iz drugih gradova....
Više...
24May

Informacije o higijensko-zdravstvenoj ispravnosti vode iz...

Pisao : Press
Informacije o ispravnosti vode...
Više...
24May

Kratke informacije...

Pisao : Press
Kratke informacije sa terena...
Više...
24May

Nekoliko fotografija dešavanja u Magalaju u zadnja tri...

Pisao : Press
Nekoliko fotografija dešavanja zadnja tri dana u Maglaju >>>...
Više...
24May

Važno obavještenje...

Pisao : Press
Odvoz otpada...
Više...
24May

Informacije za predsjednike MZ...

Pisao : Press
Obavještavaju se predsjednici MZ...
Više...
24May

Obavještenje za građane...

Pisao : Press
Informacija...
Više...
24May

Mehanizacija potrebna Maglaju...

Pisao : Press
Mehanizacija potrebna općini Maglaj...
Više...
24May

Kratke informacije...

Pisao : Press
Informacije iz općine Maglaj...
Više...
23May

Pomoć za Maglaj!...

Pisao : Press
Molimo sve koji mogu da pomognu u ovoj teškoj situaciji da sve uplate mogu izvršiti na Poseban žiro račun za zaštitu i spašavanje Općine Maglaj:...
Više...
23May

Informacija JP Željeznice FBiH...

Pisao : Press
Dodatna informacija JP Željeznice FBiH...
Više...
23May

Kratke informacije...

Pisao : Press
Trenutno stanje u Maglaju...
Više...
23May

Kratke informacije...

Pisao : Press
Informacije o stanju u Maglaju...
Više...
23May

Saopćenje iz Općinskog štaba CZ Maglaj za leševe...

Pisao : Press
Procedura za leševe životinja...
Više...
22May

Izvještaj Civilne zaštite općine Maglaj...

Pisao : Press
Civilna zaštita u saradnji sa timovima Federalne uprave za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i deminerima je na terenu od 20.05....
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219