• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

22Jul

Poziv privrednicima - Javni konkurs - grant sredstva 2014....

Pisao : Press
16. 7. 2014. godine, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni konkurs za za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera – grant....
Više...
22Jul

Novčane donacije pravnih i fizičkih lica Općini Maglaj...

Pisao : Press
Objavljujemo dopunjenu listu svih novčanih donacija koje je Općina Maglaj primila od pravnih i fizičkih lica za sanaciju posljedica od prirodne nesreće - poplave počev od...
Više...
22Jul

Dokument okvirnog budžeta Općine Maglaj 2015.- 2017....

Pisao : Press
Dokument okvirnog budžeta je jedan od ključnih instrumenata jačanja upravljanja finansijama na svim nivoima vlasti i Bosni i Hercegovini uopće. Izrada Dokumenta okvirnog...
Više...
22Jul

Održan okrugli sto u okviru Projekta PRO-Budućnost...

Pisao : Press
Dana 21.07.2014. godine u sali Općine Maglaj održan je okrugli sto u okviru Projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Međunarodne agencije...
Više...
22Jul

Održan sastanak Komisije za kategorizaciju oštećenih u...

Pisao : Press
Dana 19.07. 2014. godine u sali Općinskog načelnika, sa početkom u 08,00 sati održan je sastanak Komisije za kategorizaciju oštećenih u poplavama i klizištima i izradu...
Više...
22Jul

Informacija o primopredaji deminiranog terena u Brezovim...

Pisao : Press
Dana 18.07.2014. godine izvršena je primopredaja deminiranog terena u Brezovim Danima lokalitet rudnika Solim zbog proširenja istražnih radnji a u cilju eksploatacije uglja....
Više...
21Jul

Održan sastanak u vezi implementacije Projekta „...

Pisao : Press
Danas je Općinskoj sali održan sastanak na kojem su prisustvovali općinski načelnik i njegovi saradnici te predstavnici Hulfswerk Austrija (HWU) Azema Avdušinović, Sanjin...
Više...
20Jul

Zaključci sa 2. Vanredne sjednice Općinskog vijeća...

Pisao : Press
Na temelju člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj «,broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i člana 108. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine...
Više...
19Jul

Poziv privrednicima - Javni poziv UNDP-a...

Pisao : Press
UNDP podržan od strane Kraljevine Norveške , u okviru programa Odgovor na poplave, objavio je Javni poziv za firme zainteresovane za izvođenje radova na sanaciji objekata u...
Više...
18Jul

Potpisan Sporazum o saradnji između Općine Maglaj i...

Pisao : Press
Danas je u zdradi Općine Maglaj potpisan Sporazum o saradnji, a koji se odnosi na implementaciju Projekta organizacije SOS Dječija sela BiH – „Podrška djeci i porodicama u...
Više...
18Jul

Predstavnici organizacije USAID-a posjetili Općinu Maglaj...

Pisao : Press
Općinu Maglaj posjetili su predstavnici organizacije USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj), koju je predvodio USAID Desk Oficir za Kosovo, BiH i Srbiju Dr. Jeffrey...
Više...
17Jul

Delegacija Japana posjetila Općinu Maglaj...

Pisao : Press
Dana 17.07.2014. godine Općinu Maglaj posjetila je delegacija koju je predvodio gospodin Kaoru Saito, direktor Odsjeka za upravljanje prirodnim nepogodama i međunarodnu saradnju...
Više...
17Jul

Održan sastanak za inplementaciju Projekta Centralne...

Pisao : Press
Danas je u zdgradi Općine Maglaj održan sastanak na kojem su prisustvovali općinski načelnik i njegovi saradnici te predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice-...
Više...
17Jul

Obavijest...

Pisao : Press
Pozivamo kućne savjete stambenih objekata i vlasnike privatnih kuća u užoj gradskoj jezgri Maglaja da se organiziraju i odrede za svaku ulicu u svom kvartu po jednog...
Više...
17Jul

Posjeta ambasadama...

Pisao : Press
U okviru stalnih aktivnosti i nastojanja općinske administracije da osigura maksimum podrške za aktivnosti u procesu obnove i sanacije šteta nakon katastrofalnih polava iz maja...
Više...
16Jul

Održan sastanak za implementaciju projekta ,, Zajedno u...

Pisao : Press
Dana 16.07.2014. godine u zgradi Općine Maglaj održan je sastanak podrške za implementaciju projekta „Zajedno u obnovi“ koji se sprovodi putem Federalnog zavoda za...
Više...
16Jul

Saopštenje za građane Općine Maglaj...

Pisao : Press
Općinski načelnik poziva sve organizacije, institucije i pojedince (mjesne zajednice, Karitas, Merhamet, Medžlis islamske zajednice Maglaj, Crveni polumjesec, Crveni krst/križ...
Više...
15Jul

Informacija o početku deminiranja na području općine...

Pisao : Press
Na osnovu urađenih prijedloga projekata prioritetnog deminiranja, te Liste prioriteta ZE-DO kantona za općinu Maglaj, dana 16.07.2014. godine počet će radovi na deminiranju...
Više...
14Jul

Održan radni sastanak delegacije Općine Maglaj i...

Pisao : Press
Dana 14.07 tekuće godine u zgradi Općne Maglaj održan je radni sastanak, na kojem su prisustvovali Općinski načelnik i njegovi saradnici te predstavnici UNDP-a....
Više...
10Jul

Održana Druga vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj...

Pisao : Press
U ponedjeljak 7.7.2014. godine je održana Druga vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Pod prvom tačkom vijeće je razmatralo Izvještaj o provedenim zaključcima sa Prve...
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245