• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

26Dec

Javni poziv za kandidovanje programa utroška preostalog...

Pisao : Press
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar objavilo je treći Javni poziv za dodjelu preostalih sredstava za privredna društva koja su stradala u poplavama...
Više...
25Dec

U Doboju održan drugi sastanak radne grupe Pro-budućnost...

Pisao : Press
Dana, 18. 12 . 2014. godine u prostorijama Općine Doboj održan je drugi sastanak Radne grupe za općine Maglaj i Doboj u okviru programa USAID - Projekat „PRO-Budućnost“....
Više...
25Dec

Pomoć povratnicima...

Pisao : Press
U okviru Projekta “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma” finansiran od strane Evropske unije i UNHCR-a, a...
Više...
25Dec

Milion Eura za obnovu kulturnih objekata za Općine Maglaj,...

Pisao : Press
Ambasada Francuske u BiH - Vlada Francuske putem Ambasade Francuske u BiH osigurala je iznos od milion Eura, koje je donirala za sanaciju poplavama uništenih kulturnih objekata u...
Više...
25Dec

Poziv za privrednike...

Pisao : Press
U petak 26.12.2014.godine u sali Općinskog načelnika sa početkom u 11:00 sati biće izvršeno potpisivanje ugovora po "Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za...
Više...
25Dec

23. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj...

Pisao : Press
Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 19.12.2014....
Više...
24Dec

Božićna čestitka...

Pisao : Press
Svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti koji dan Kristovog rođenja slave po Gregorijanskom kalendaru želimo čestit Božić uz najiskrenije želje za opštim dobrom u...
Više...
24Dec

TIKA sanira novih 251 stambenih objekata...

Pisao : Press
Općina Maglaj potpisala je novi sprazum o saradnji sa TIKA-om za sanaciju 251 stambenog objekta sa područja općine Maglaj a koji su stradali u elementarnim nepogodama koji su...
Više...
16Dec

Obaještenje...

Pisao : Press
S obzirom na činjenicu da je od resornog ministarstva izvršen povrat 161 predmeta sa granta VPN pravosnažno okončanih u proteklom periodu kao i prijedloga za pomoć...
Više...
16Dec

Pomoć privrednicima...

Pisao : Press
U okviru IPA projekta – EU/UNHCR 2013/335-342, komponenta podrške proširenju proizvodnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća, predstavniK Hilfswerk Austria International,...
Više...
12Dec

CRS -Prezentacija Projekta samopomoći u obnovi...

Pisao : Press
Općina Maglaj poziva sve zainteresirane predstavnike udruženja građana (udruženih kroz mjesne zajednice, nevladine udruge, sportska, poslovna, vjerska udruženja, ili bilo...
Više...
11Dec

Grant shema: Unaprjeđenje poduzetničkih zona u FBiH...

Pisao : Press
U okviru provedbe Grant sheme "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine", predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, g-din dr....
Više...
10Dec

Pomoć povratnicima i raseljenim osobama...

Pisao : Press
Općina Maglaj je u suradnji sa organizacijom Hilfswerk Austria iz Sarajeva i UNHCR-om je dana 03.12.2014. godine implementirala dio projekta pod nazivom „Podrška trajnim...
Više...
09Dec

Pomoć privrednicima...

Pisao : Press
U okviru IPA projekta – EU/UNHCR 2013/335-342, komponenta podrške proširenju proizvodnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća, predstavnici Hilfswerk Austria International,...
Više...
09Dec

Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća...

Pisao : Press
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća sa nastavka 22. redovne sjednice Općinskog vijeća broj:02-05-1-2224/14 od 04. 12. 2014.godine, predsjedavajući Općinskog vijeća...
Više...
04Dec

Unaprjeđenje poduzetničkih zona...

Pisao : Press
Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine“, u provedbi Programa razvoja male privrede i...
Više...
04Dec

Rang lista Maglaj - Projekat LOD IV...

Pisao : Press
UNDP - Projekat LOD IV objavio je konacnu rang listu projekata za opcinu Maglaj - Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga...
Više...
03Dec

Obavještenje...

Pisao : Press
Na zahtjev Rukovodstva Udruženja privrednika „15 maj“ Maglaj, sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 27.11.2014. godine, da se objavi lista...
Više...
03Dec

Pomoć privrednicima...

Pisao : Press
Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona je objavilo Izvještaj o realizaciji javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz...
Više...
03Dec

Revizija integrirane Strategije razvoja ZE-DO kantona za...

Pisao : Press
U skladu sa Odlukom o pokretanju procesa revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br....
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256