• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.03.2017

Načelnik Mahmutagić prisustvovao prezentaciji Strategije saradnje Švicarske za Bosnu i Hercegovinu za period od 2017. do 2020. godine

Strategija saradnje Švicarske za Bosnu i Hercegovinu za period od 2017. do 2020. godine predstavljena je partnerima i prijateljima Ambasade Švicarske u BiH. Ova strategija je izraz nastavka posvećenosti Švicarske dugotrajnom partnerstvu sa BiH.

Prezentaciji je prisustvovao Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić sa saradnikom Nerminom Bešlagićem, a pored njih bili su i ostali predstavnici svih nivoa vlasti, civilnog društva, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija.

Strategija se zasniva na pažljivoj analizi konteksta i njegovih potreba i izrađena je na osnovu diskusije sa svim partnerima u BiH. Njeni ciljevi su usklađeni sa strategijama i reformskim programima koje su potpisale vlasti u BiH, dok su sve intervencije izrađene na takav način da su komplementarne programima EU i usklađene sa drugim donatorskim agencijama i institucijama. Vlada Švicarske će tokom slijedeće četiri godine investirati 74 miliona CHF u BiH.