• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.03.2017

Periodični i godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj

U skladu sa članom 100. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, i 91/15) objavljujemo Periodični i godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna općine Maglaj.

Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. - 31.12.2017. godine >> Download

Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za 2017. godinu >> Download