• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.03.2017

Održana prezentacija „Upravljanje vremenom i prioritetima“

U sali Doma kulture „ Edhem Mulabdić“, predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić održao je danas prezentaciju pod nazivom „Upravljanje vremenom i prioritetima“.

Cilj prezentacije je ponuditi mogućnost pristupa različitim varijantama radnog vremena bez „praznog hoda“. Istaknute su greške koje se prave prilikom upravljanja vremenom i savjeti za racionalno korištenje istog.

Prisutni su bili zadovoljni idejama koje su dobili, te načinima koji će pomoći pri planiranju svakodnevnih aktivnosti.