• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.03.2017

JAVNI POZIV ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ

Općina Maglaj na osnovu člana 12. stav 6. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj, broj:04-27-1-2088/16 od 16.01.2017. godine


JAVNO POZIVA
PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ


Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza sa područja općine Maglaj, a koji su podnijeli zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima, da će se javno otvaranje koverata održati dana 27.03.2017. godine ( ponedjeljak ) u 11,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj ( Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva ili na broj telefona: 032/609-583; 032/609-584;