• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.09.2016

Obavijest

Obavještavamo 108 korisnika programa pomoći ekonomskog oporavka, sredstva UNDP-a za podizanje zasada malina, da će se sutra 27.09.2016. godine, obaviti podjela opreme za podizanje zasada maline (prskalica i motokopačica) kao zamjena za sadnice maline koje su bile predviđene za proljetnu sadnju a koje nisu isporučene u najavljenom roku, zbog nemogućnosti nabavljanja istih, što je bilo definisano sporazumom izmeđju JLS i UNDP-a BiH.

Podjela će se obaviti u dva termina i to:

* za 38 korisnika pomoći podjela će se organizovati u Maglaju u 8,30 h,

* za 70 korisnika pomoći podjela će se organizovati u Novom Šeheru u 12,00 h.