• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.11.2015

Učenici Područne škole Bočinja na prijemu kod ambasadora Džonatana Mura

U saradnji sa OSCE-om, učenici PŠ Bočinja ugošćeni su kod ambasadora Džonatana Mura (Jonathan Moore). Pored učenika prijemu su prisustvovali direktor Osnovne škole Maglaj, gdin. Osman Mujdža, predsjednik i potpredsjednik vijeća MZ Bočinja, predsjednik vijeća MZ Krsno Polje-Bakotić i nastavnice PŠ Bočinja.Nastavu u PŠ Bočinja pohađa 13 učenika, koji su primjer kako treba da izgleda suživot sa drugarima različitih nacija. S obzirom da su nakon majskih poplava mnoge televizijske kuće dolazile u ovu Mjesnu zajednicu i upravo snimale učenike PŠ Bočinja, TV kuća Al Jazeera omogućila im je da budu njihovi gosti. Djeca su imala priliku da vide kako izgleda studio iz kojeg se emituju vijesti, kao i da obiđu ostale prostorije i da se upoznaju sa osobljem. Tokom jednodnevnog boravka u Sarajevu, OSCE je omogućio da učenici posjete i Zemaljski muzej. To je za učenike bilo jedno novo iskustvo i nisu krili svoje oduševljenje.Pored uloge u oblasti sigurnosti, OSCE ima ulogu i jednog od najvećih promotora izgradnje građanskog društva. Radi na pružanju podrške procesu reforme obrazovanja, kao i na poticanju poštivanja i na zaštiti ljudskih prava svih građana BiH.