• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.11.2015

BH POŠTE izdale poštansku markicu sa motivom Starog grada Maglaj

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj je učestvovala u Projektu odabira motiva za poštanske markice prijavom teme i motiva, te je, u skladu sa Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama JP BH POŠTE Sarajevo, uspjela u realizaciji izdanja na temu i motiv: "Gradovi - Stari grad Maglaj".
Ovim projektom omogućena je promocija Općine Maglaj i njene kulurno-historijske baštine.