• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

RELOAD

16Jan

Istraživanje percepcije gradjana- infografika...

Pisao : Press

Istraživanje percepcije građana je provedeno u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi...

Više...
04Jul

Objava rezultata javnog poziva u projektu Regionalni...

Pisao : Press

Općina Maglaj, kao partnerska jedinica lokalne samouprave koja učestvuje u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavljuje rezultate...

Više...
21May

Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru Javnog...

Pisao : Press

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni...

Više...
15May

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na...

Pisao : Press

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD u saradnji sa Općinom Maglaj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za...

Više...
14May

Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru Javnog...

Pisao : Press

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni...

Više...
23Apr

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na...

Pisao : Press

Projekat „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Maglaj objavljuje poziv za organizacije civilnog...

Više...
27Sep

Minuta za lokalnu demokratiju - Mala škola ribolova...

Pisao : Press

Mala škola robolova u Maglaju.

...
Više...
20Sep

Lokalne vlasti – civilno društvo u Maglaju...

Pisao : Press

Općina Maglaj se obavezala da na transparentan način finansira projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem...

Više...
01Aug

Minuta za lokalnu demokratiju - Jačanje građanskog...

Pisao : Press

Minuta za lokalnu demokratiju - Jačanje građanskog učešća

...
Više...
01Aug

Minuta za lokalnu demokratiju - Stanovanje uz podršku za...

Pisao : Press

Minuta za lokalnu demokratiju - Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom

...
Više...
24May

RELOAD Bosna i Hercegovina...

Pisao : Press

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta “Jačanje lokalne demokratije” (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku...

Više...
24May

O ReLOaD Projektu...

Pisao : Press

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a...

Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254