• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.05.2019

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanak koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Maglaj

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD u saradnji sa Općinom Maglaj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan ponedeljak, 20. maja 2019. godine sa početkom u 13,00 sati u Velikoj sali Općine.

Poželjno je da OCD prijavu za učešće pošalju na email adresu ferhat.bradaric@maglaj.ba

Naredni sastanci sa mentorom će biti organizovani u sljedećim terminima:
1. Petak, 24. maj 2019. godine, sa početkom u 14.00 sati u Društvenom domu „Edhem Mulabdić“
2. Utorak, 28. maj 2019. godine, sa početkom u 14.00 sati u Društvenom domu „Edhem Mulabdić“

Navedene informacije se mogu pronaći i na web stranici Općine Maglaj.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Općine Maglaj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Poziv možete preuzeti ovdje