• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.09.2018

Lokalne vlasti – civilno društvo u Maglaju

Općina Maglaj se obavezala da na transparentan način finansira projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem poboljšanja životnih uslova za svoje građane. Posebna pažnja je posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za one najranjivije, uključujući projekte koji se tiču ravnopravnosti spolova, zaštite okoline, te ljudskih prava. ReLOaD unaprijeđuje mehanizme putem kojih lokalne uprave finansiraju organizacije civilnog društva u skladu s lokalnim razvojnim prioritetima. Na taj način ReLOaD program, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana, doprinosi povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga građanima.

U 2018. godini u Maglaju se implementiraju sljedeći projekti/aktivnosti:

Projekt “Vrijeme je za djela ne za riječi” (Udruženje ''Agro Liješnica'')

Fokus projekta je podizanje kvalitete poljoprivredne proizvodnje. Tokom prethodnih mjeseci upriličene su posjete sličnim udruženjima koja rade na projektima ruralnog razvoja i zadržavanja ljudi na selu ,sa naglaskom na mlade i ravnomjerno učešće žena, a korisnici projekta su imali redovno savjetovanje i obilaske u cilju pomoći i uvođenja novih načina obrade.
Nabavljena je oprema za praktičnu edukaciju na terenu, te podignuti ogledni zasadi povrća i voća. Predstavnici Udruženja posjetili su i osnovnu školu gdje su učenici imali priliku uz druženje nešto naučiti o uzgoju jagodičastog voća. Projekat je rezultirao više inicijativa, od kojih se ističe želja i potreba za otvaranje centra za edukaciju i proizvodnju zdrave hrane i finalizacije poljoprivredne proizvodnje, sve u cilju zadržavanja mladih na selu i u ruralnim sredinama.

Projekt “Život za sve” (Udruženje građana Ekološki pokret „Eko Maglaj“)

U okviru ovog projekta, obavljene su mnogobrojne aktivnosti vezane za očuvanje 68 stogodišnjih platana u Maglaju, koji su zasađeni za vrijeme Austrougarske, te podizanje i oplemenjivanje novoizgrađenih staza stradalih za vrijeme poplava 2014. godine.
Održan je i okrugli sto na kojem su učestvovali predstavnici Šumarskog fakulteta Sarajevo, predstavnici Općine Maglaj, KJD Maglaj, članovi Eko sekcija i nevladinih organizacija. Ovaj projekat je potaknuo neminovnu saradnju Općine i civilnog društva po pitanju očuvanja platana.
Također, zasađeno je 150 bijelih lipa, te postavljene klupe za odmor i kante za otpad na novoizgrađenom šetalištu uz rijeku Bosnu, koja je bila potpuno uništena za vrijeme poplava 2014.
„Eko Maglaj“ u svom radu pridaje veliku važnost ulozi mladih pri očuvanju okoliša i njihovom učešću pri realizaciji projekata. Tako u okviru projekta „Život za sve“ konstantno rade Eko sekcije 5 škola sa područja općine Maglaj, proizvodeći suvenire sa obilježjem Maglaja i oznakama platana. U prethodnom periodu su organizovani i info štandovi sa članovima Eko sekcija, koji su obavili podjelu brošura i izvršili video anketu sa građanima Maglaja.

Projekt „Mala škola ribolova“ (SRD “Bosna“ Maglaj)

40 djevojčica i dječaka u period od aprila do septembra pohađa radionice Male škole ribolova. U maju su na ribarskoj stazi održane prve praktične i edukativne aktivnosti. Cilj projekta je okupljanje mladih radi očuvanja zdravlja, popularizacija sportskog ribolova i razvijanje takmičarskog duha.
Edukacije obuhvataju naredne oblasti:
- Zaštita i očuvanje okoliša;
- Opasnosti u prirodi od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS);
- Osnove prve pomoći;
- Škola ribolova
Predavanja, pokazne vježbe i treninzi se organizuju na obalama rijeke Bosne.
Po završetku aktivnosti biće organizovani jednodnevno takmičenje sa zajedničkim ručkom i podjelom diploma i medalja najuspješnijim takmičarima po kategorijama. Svi polaznici škole dobit će ribolovne dozvole.