• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.04.2019

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom“ koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Maglaj

Projekat „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Maglaj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva za učestvovanje na trodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening se realizuje kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koji je objavljen od strane Općine Maglaj i ReLOaD projekta 22. aprila 2019. godine, a koji je otvoren do 3. juna 2019. godine. Tekst javnog poziva je dostupan na web stranici Općine Maglaj, www.maglaj.ba i na www.ba.undp.org.

Cilj treninga je pružiti predstavnicima organizacija civilnog društva dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na gore navedeni javni poziv ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.

Trodnevni trening će se održati 25.-27. aprila 2019. godine u Domu kulture „Edhem Mulabdić“ sa početkom u 10,00 sati.

S obzirom da je broj učesnika na treningu ograničen i u slučaju većeg interesovanja za trening, iz jedne organizacije će na treningu moći učestvovati najviše jedan predstavnik.

Krajnji rok za prijavu na trening je 24. april 2019. godine do 12,00 sati, na email adresu: ferhat.bradaric@maglaj.ba ili na broj 032/465-821 (Ferhat Bradarić), uz naznaku: Za učešće na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom”.

Prijavljene organizacije civilnog društva će biti kontaktirane 24. aprila 2019. godine do 16,00 sati kada će im se dostaviti i dnevni red treninga.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Tekst poziva možete preuzeti ovdje.