• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.07.2020

Za srijedu zakazana 39. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 22.07.2020.godine, sazivam 39. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za srijedu, 29.07.2020. godine sa početkom u 09:00 sati, u kino sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Verifikacija Zapisnika sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane 17.06.2020.godine i

 

DNEVNI RED

1. Izvještaj o radu Općinskog štaba civilne zaštite Općine Maglaj za vrijeme stanja nesreće izazvane pojavom COVID -19; Download

2. Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji na općini Maglaj u 2020.godini; Download

3. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“; Download

4. a)Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine-garaže u vlasništvu Općine Maglaj; Download
b)Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenjejavnog nadmetanja - licitacije, za prodaju nekretnine – garaže u vlasništvu Općine Maglaj; Download

5. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine – neizgrađenog gradskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj; Download
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nekretnine – neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj; Download

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti PD „Alu Wood Inžinjering“ d.o.o. Maglaj, za korištenje zemljišta u vlasništvu OpćineMaglaj za izgradnju AB rampe za motorna vozila uz Odgovor na Zaključak Općinskog vijeća Maglaj, broj:02-04-1-140-4/20 od 17.06.2020.godine; Download

7. a) Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Maglaj; Download
b)Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Maglaj;Download

8. Prezentacija elaborata Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine Maglaj; Download

9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Lazić Rosa – Poljice; Mujkić Said – Moševac) uz mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja; Download

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom za Nalić (Ibrahim) Envera i Nalić (Mehe) Ibrahima iz Maglaja, radi formiranja građevinskih parcela sa prilaznim putem i Bajrić (Salih) Ševalu iz Liješnice, općina Maglaj, radi formiranja građevinske parcele uz mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja; Download

11. a) Izvještaj o radu Općinskog Urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za period od 01.01. – 31.12.2019.godine i Plan rada Urbanističko-građevinskog i putnog inspektora za 2020.godinu; Download
b) Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2019. godinu i Program rada Komunalno-sanitarno-vodoprivrednog inspektora za 2020.godinu; Download

12. Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica“ Maglaj za 2019.godinu i Plan i program rada JP „Veterinarska stanica“ Maglaj za 2020.godinu; Download

13. Izvještaj o radu KJD d.o.o. Maglaj za period od 01.01. – 31.12. 2019. godine i Plan i program rada KJD d.o.o. Maglaj za period od 01.01. – 31.12.2020. godine; Download

14. Izvještaj o radu JU za 2019 godinu sa Programima rada za 2020.godinu;
- JU Centar za socijalni rad Maglaj; Download
- JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“; Download
- JU „Narodna biblioteka“ Maglaj; Download
- JU Dom zdravlja Maglaj; Download
- JU“Narodna apoteka Maglaj“; Download
- JU „Dječiji vrtić Maglaj“. Download

Brifing Načelnika općine između dvije sjednice

Vijećnička pitanja i inicijative