• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.07.2019

29. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 08.07.2019.godine, sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 18.07. 2019. godine sa početkom u 8:30 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikaciju Zapisnika sa 2. Vanredne sjednice i Zapisnika sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1. Informacija o provedenim aktivnostima i procijenjenoj šteti tokom elementarne nepogode 13.05.2019. godine; Download

2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom „Saraj-milk“ d.o.o. Maglaj, radi oblikovanja građevinske parcele; Download

3. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta koje je zauzeto asfaltnim putem u naselju Plane općina Maglaj (Begić Husein Adil); Download

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti D.D. BH Telecom Sarajevo za polaganje podzemnog optičkog kabla; Download

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj; Download

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP „Elektroprivreda“ BiH d.d. Sarajevo podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica; Download

7. Prijedlog Odluke o ustupanju objekta Uzeirbegov konak na korištenje Javnoj ustanovi
Dom kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj; Download

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine; Download

9. Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta od posjednika-korisnika Bajraktarević (Redžib) Fahrije iz Maglaja; Download

10. Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta od suposjednika-sukorisnika Jusufbašić (Antun) Katice iz Maglaja i Salkić (Galib) Fikrete iz Maglaja; Download

11. Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta od posjednika-korisnika Mulalić (Munir) Semira iz Maglaja; Download

12. Stručna obrada zahtjeva „Geo-put“ Maglaj za davanje saglasnosti za gradnju eko asfaltne baze; Download

13. Stručna obrada zahtjeva Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline Zenica za davanje mišljenja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg kompleksa „asfaltne baze“ investitora „DOBOJPUTEVI“ D.D. Doboj jug na lokalitetu Bistrica, općina Maglaj; Download

14. Prijedlog Odluke o odobravanju proširenja postojećeg kioska „Mimo“ za proizvodnju pekarskih proizvoda u Ul. Aleja ljiljana, u vlasništvu Terzimehić Alise iz Maglaja;

15. Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa sa područja općine Maglaj za akademsku 2018/2019. godinu; Download

16. Prijedlog Opštih Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2018/2019. godinu; Download

17. Izvještaj o realizaciji programa sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu; Download

18. Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Programa održavanja javne higijene i održavanja ulica i javnih površina u gradu Maglaju i u Novom Šeheru za 2018. godinu; Download

19. Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Programa održavanja gradskog zelenila, mokrog održavanja javnih površina i realizaciji mini projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2018.godinu; Download

20. Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije sistema javne rasvjete na području općine Maglaj za 2018.godinu; Download

21. Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji projekta zbrinjavanje pasa lutalica i napuštenih pasa na području općine Maglaj za 2018.godinu; Download

22. Informacija o tekućim aktivnostima vezano za groblje „Borik“u Maglaju; Download

23. Informacija o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području općine Maglaj - proljetna faza 2019. godine. Download


Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.