• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2018

Danas 19. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 25.06.2018. godine, zakazana je 19. sjednica Općinskog vijeća Maglaj za danas sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu je predložena Verifikacija Zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj i slijedeći Dnevni red:

1. Informacija o nastalim štetama na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode od 5/6.05.2018.godine;  Download
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni dio- (Biljinac Bekrija);  Download
3. Prijedlog Odluke o javnim parkiralištima na području grada Maglaja;  Download
4. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru;  Download
5. Prijedlog Odluke o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana na području općine Maglaj; Download
6. Prijedlog Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Maglaj;  Download
7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava svojine u korist Ibraković Safete ( otkup zemljišta ispod garaže);  Download
8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2018. godinu;  Download
9. Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu;  Download
10.Prijedlog Opštih Kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu;  Download
11.Informacija o planu upisa u osnovne i srednje škole na području općine Maglaj;  Download
12.Odluke razrješenju članova Vijeća Mjesnih zajednica i Odluke o imenovanje povjerenika u:
a) MZ Ulišnjak;  Download
b) MZ Misurići; Download
13.Prijedlog Odluka o zaštiti izvorišta rijeke Bistrica;  Download
14.Prijedlog Odluke o vodozaštitnoj zoni Misurići;  Download
15.Informacija o preduzetim pravnim koracima od strane Općinske pravobraniteljice i adminsitracije vezano za predmet „Transey“;  Download
16.Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj u 2017. godini;  Download
17.Informacija o toku i aktivnostima na izradi Prostornog plana općine Maglaj; Download
18.Informacija o gazdovanju šumama na području općine Maglaj za 2017. godinu; Download

 Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.