• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.09.2020

40. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 07.09.2020.godine, sazivam 40. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 14.09.2020. godine sa početkom u 09:00 sati, u kino sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 39. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane 29.07.2020.godine

 DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Maglaj za 2020.godinu; Download
2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mehinagić – Ruvić (Rifat) Samri iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele; Download
3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Lazić Rosa Poljice; Download
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mujkić Said Moševac; Download
5. Prijedlog Odluke o upravljanju izgrađenim objektom Prve faze primarne vodovodne mreže Poslovne zone Misurići, Općina Maglaj; Download
6. Prijedlog Odluke o upravljanju izgrađenim objektom dijela primarne vodovodne mreže za dio naselja Misurići, Općina Maglaj; Download
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Omerdino polje po zahtjevu Mulalić Naser, Zukić Majda i Ustalić Salim; Download
8. Odluka o usvajanju „Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) općine Maglaj za period do 2030.godine;
9. Odluka o imenovanju povjerenika MZ-a na općini Maglaj; Download
10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa; Download
11. Prijedlog Kriterija za dodjelu studentskih stipendija za studente općine Maglaj u 2020.godini; Download
12. Prijedlog Odluke za dodjelu studentskih stipendija za studente općine Maglaj u 2020.godini; Download
13. Informacije o stanju javnog reda i mira na području općine Maglaj za 01.01.-31.12.2019. godine i Informacija o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci 2020.godine; Download
14. Informacija o aktivnostima vezanim za „Transey“ d.o.o. Maglaj; Download
15. Informacija o nastavku aktivnosti na izgradnji “Groblja Borik” u Maglaju; Download

Brifing Načelnika općine između dvije sjednice

Vijećnička pitanja i inicijative