• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.03.2020

38. redovna sjednica OV

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 09.03.2020.godine, sazivam 38. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 19.03.2020. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Krupić (Omer) Medina radi oblikovanja građevinske parcele; Download

2. Prijedlog Odluke o djelimičnom pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ po zahtjevu Policijske stanice Maglaj; Download

3. Prijedlog Rješenja o poništenju pravosnažnog rješenja Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-
05-1-625/19 od 28.03.2019.godine i formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Mujić (Mustafe) Asima iz Maglaja i dodjele zemljišta radi formiranja građevinske parcele; Download

4. a) Mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja;  Download
    b) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Lazić Rosa – Poljice); Download

5. a) Mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja; Download
    b) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Mujkić Said - Moševac); Download

6. a) Mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja; Download
    b) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Nalić (Ibrahim) Enveru i Nalić   (Mehe) Ibrahimu iz Maglaja, radi oblikovanja građevinskih parcela sa prilaznim putem; Download

7. a) Mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja;  Download
    b) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bajrić (Salih) Ševalu iz Liješnice, općina Maglaj, radi formiranja građevinske parcele; Download

8.Informacije o stanju javnog reda i mira na području općine Maglaj za 01.01.-31.12.2019. godine; Download

9.Informacija o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za period 01.01.-31.12.2019.godine; Download

10. Informacija o priznavanju prava na subvencioniranje mjesečne zakupnine u stanovima namijenjen za socijalno-neprofitno stanovanje; Download

11. Program utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2020.godinu;

12. a) Izvještaj o radu MZ za 2019.godinu; Download
      b) Plan i program rada MZ za 2020.godinu; Download

13. a)Izvještaj o radu boračkih organizacija za 2019.godinu;  Download
      b)Plan i program rada boračkih organizacija za 2020.godinu; Download

 

Brifing Načelnika općine

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE