• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.09.2014

20. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 4.9.2014. godine,

SAZIVAM
20. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan utorak 09.09.2014. godine u 16,00sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


Verifikacija zapisnika sa 4 vanredne sjednice Općinskog vijeća od 12.08.2014.godine

DNEVNI RED1. Aktuelna situacija na području općine Maglaj nakon prirodnih nesreća

2. Izvještaj "Općinske komisije za procjenu šteta" o procjenjenoj šteti na stambenim objektima, u privrednim subjektima, na infrastrukturi, poljoprivrednom zemljištu i kulturnim dobrima, koja je nastala kao posljedica prirodne nesreće "poplave i klizišta" na teritoriji općine Maglaj Download

3. Informacija o izvršenju Budžeta/Proračuna za period 01.01. - 31.03.2014. godine

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2014. godine Download

5. Operativni Budžetski/Proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015. godinu i dokument okvirnog Budžeta/Proračuna za 2015-2017. godinu.

6. Prijedlog Odluke o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Maglaj Download

7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka za 2014.godinu Download

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometa vrijednosti nekretnina Download

9. Sporazum USAID, SIDA – GOLD projekat stručnog osposobljavanja i zapošljavanja Download

10. Akti iz službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Download

11. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće vodozahvat na lokalitetu «Duba 1,2 i 3» Općine Maglaj Download

Vijećnićka pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić