• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.08.2014

Delegacija CRS u BiH predstavila projekat CESTA

Predstavnik humanitarne organizacije CRS za BiH Marc D'Silva zajedno sa saradnicima posjetio Općinu Maglaj i tom prilikom sastao se sa načelnikom gospodinom Mehmedom Mustabašićem.

U toku sastanaka delegacija CRS-a općinskom načelniku još jednom je predstvaila ciljeve projekta CESTA-Obnova infrastrukture do ekonomskog razvoja zajednica u BiH, te izložila dinamiku implementacije projekta.

CESTA je jednogodišnji projekat u vrijednosti od 4 miliona dolara pomoći domaćinstvima pogođenima poplavama u Maglaju, Doboju, Doboj jugu, Šamcu i Domaljevcu-Šamcu da ponovo izgerade svoje živote i zajednice. Radi toga će se obnoviti oštećena komunalna infrastruktura u ovim općinama kako bi bila na raspolaganju poslovnim subjektima i domaćinsttvima , a adekvatna pomoć će se dodjeliti domaćinstvima stradalima u poplavama kako bi obnovili svoja poljoprivredna dobra.

U svakoj od pet navedenih općina u okviru CESTA-e će se provesti po nekoliko projekata obnove infrastrukture koji se identifikuju kao ključni za normalizaciju života u tim općinama i omogućavanje ekonomske strabilnosti. Krajem jula započinju prvi projekti, i to u Doboju i Maglaju ( rekonstrukcija puta Liješnica-Fojnica-Donji Bradići ).