• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.08.2014

Zaključci sa 4. Vanredne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Na temelju člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj «,broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i člana 108. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine Maglaj»,broj; 2/09 i 1/13), Općinsko vijeće Maglaj na 4. Vanrednoj sjednici održanoj dana 12.08.2014. godine, usvojilo je

ZAKLJUČKE


1. Općinsko vijeće Maglaj proglašava zonu kompletnog naselja Donji Bradići nesigurnom za stanovanje.
U narednih 6 mjeseci Općina Maglaj nije u mogućnosti sufinansirati plaćanje stanarine, s obzirom da se za pretpostavljeni iznos jedne mjesečne stanarine može trajno riješiti stambeno pitanje za jednog ugroženog stanovnika.

2. Općinsko vijeće Maglaj zadužuje Općinskog načelnika da odmah objavi Javni poziv za nabavku zemljišta za formiranje placeva (površine 350-500 m2) za izgradnju individualnih stambenih objekata koji će biti dodijeljeni vlasnicima objekata za koje će biti obezbijeđen stručni nalaz da su totalno uništeni djelovanjem klizišta na svim ugroženim područjima općine Maglaj.

3. Općinsko vijeće Maglaj zadužuje Općinskog načelnika da odmah objavi Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava, pojedinačnih iznosa u rasponu od 15.000 – 35.000 KM, za one građane koji žele individualno trajno rješavati stambeno pitanje. Javni poziv se odnosi za vlasnike onih objekata za koje će biti obezbijeđen stručni nalaz da su totalno uništeni djelovanjem klizišta na svim ugroženim područjima općine Maglaj.

4. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da odmah na ruke premijera Vlade FBiH uputi poziv za hitan sastanak sa delegacijom općine Maglaj, u cilju dobijanja uputa oko načina rješavanja problema sanacije stambenih i privrednih objekata oštećenih i uništenih elementarnom nepogodom.

5. Općinsko vijeće Maglaj traži da se uputi inicijativa prema Vladi i Skupštini ZDK, i Vladi i Parlamentu FBiH da svako u okviru svojih nadležnosti donese Odluku o oslobađanju od plaćanja naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko a na područjima koja su zahvaćena poplavama i klizištima od 15.05.2014. do danas.

6. U cilju poticaja privredi i sanaciji šteta nastalih prirodnim nesrećama Općinsko vijeće Maglaj je donijelo nekoliko Odluka:

- Donosi se Odluka o oslobađanju plaćanja naknada za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne nakade za vlasnike i korisnike poslovnih prostora na području općine Maglaj koji su bili poplavljeni dana 15.05.2014. godine.

- Donosi se Odluka o načinu rješavanja plaćanja naknada za uređenje građevinskog zemljišta i pogodnost (renta) kao i drugih naknada koje su izvorni općinski prihodi za vlasnike objekata koji su totalno uništeni u poplavama i klizištima u 2014. godini na području Općine Maglaj a koji budu gradili nove stambene objekte

- Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa


Dokument možete preuzeti ovdje >> Download