• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.08.2014

Općinski Načelnik posjetio Premijera Nikšića

U cilju rješavanje problema i otklanjanje šteta nastalih u posljednjim katastrofalnim nepogodama koje su zadesile Općinu Maglaj, 11. augusta u Sarajevu, Općinski Načelnik Mehmed Mustabašić posjetio je Premijera vlade FBiH, Nermina Nikšića.
Načelnik Mustabašić je iskoristio prilku da Premijer a Nikšića upozna sa aktuelnom situacijom na području općine Maglaj, naročito poslije posljednjih, ponovljenih poplava i alarmantnom situacijom na području cijele teritorije općine Maglaj. Takođe su prezentovani planovi obnove općine Maglaj te su zatražene upute i konkretna pomoć u realizaciji interventnih aktivnosti, kao i podrška projektima obnove stambenog fonda, sektora malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede, infrastrukture i dr.
Premijer Nikšić je informisao o planovima Vlade u cilju hitnog aktiviranja i implementaciju sredstava Fonda za pomoć te drugih izvjesnih sredstava te iskazao zabrinutost s obzirom na nedostatnost i realno mali iznos sredstava u odnosu na razmjere šteta.
Takođe je iskazana zabrinutost, s obzirom na komplikovane procedure i sporu realizaciju donatorskih sredstava prikupljenih na donatorskoj konferenciji kao i značajan udio kreditnih sredstava i metodologiju njihove implementacije.