• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.08.2014

Održana sjednica Kolegija Općinskog Vijeća

Dana 31.07.2014. godine, u sali Općinskog načelnika održana je sjednica Kolegija Općinskog vijeća. Sjednica je održana u cilju pripreme za narednu sjednicu vijeća koja bi se takođe bavila problemom posljedica i aktivnostima na sanaciji šteta od poplava i klizišta.

U prvom dijelu rada kolegija uz prisustvo direktora i glavnog urednika RTV Maglaj govorilo se o mjestu i ulozi RTV-a u praćenju aktivnosti vezanih za sanaciju šteta nastalih u poplavama i kluzištima.

Nakon duge rasprave konstatovano je da Općina Maglaj mora davati više informacija o svim aktivnostima i naporima koji se ulažu na otklanjanju posljedica ove velike prirodne nesreće, ali sa druge strane i da RTV mora više tragati za informacijama i te informacije obrađivati i emitovati za javnost i građane Općine Maglaj a i šire.

U drugom dijelu Kolegij Općinskog vijeća je donio odluku da naredna sjednica Općinskog vijeća bude zakazana za utorak 12.08.2014. godine sa početkom u 1600h u sali Općinskog vijeća a da teme budu:

1. Pisana informacija o realizaciji zaključaka sa vanredne sjednice
2. Aktuelna situacija na području općine Maglaj a povodom prirodne nesreće izazvane poplavama i klizištima