• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.07.2014

Održan sastanak u vezi implementacije Projekta „ Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provođenje Aneksa sedem Dejtonskog mirovnog spora

Danas je Općinskoj sali održan sastanak na kojem su prisustvovali općinski načelnik i njegovi saradnici te predstavnici Hulfswerk Austrija (HWU) Azema Avdušinović, Sanjin Hasanbegović, Alma Demirović, Gorana Podinić i Azra Čeperković, sastanku je prisustvovala i predstavnica za UNICEF BiH Violeta Kovačević. Na sastanku je razgovarano o implementaciji projekta „Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

U cilju da se što efikasnije implementira Projekat biće oformljen Općinski Operativni Tim (MOT),(ukupno 12 članova,sa mogućnošću povećanja broja članova). U okviru MOT-a biće oformljena Radna grupa za odabir korisnika za izgradnju koja će biti sačinjena od članova MOT-a (ukupno 7 članova) i Radna grupa za odabir korisnika za ekonomsku održivost koja će biti sačinjena od članova MOT-a (ukupno 7 članova).
Formiranje komisije biće obavljeno u što kraćem roku.