• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.11.2011

Strategija razvoja 2012.-2018.g. JAVNI POZIV

Javni poziv


S obzirom da je u toku proces izrade Strategije razvoja Općine Maglaj 2012.-2018. godina, pozivaju se svi zainteresirani akteri, da sudjeluju i daju svoj doprinos u kreiranju lokalnog razvoja – u skladu sa svojim kompetencijama i interesima a u cilju ujednačavanja šansi u razvoju i povećanju društvene pravičnosti, transparentnosti i zajedničkog nam cilja prosperitetnog Maglaja kao ugodnog ambijenta za život, rad i odmor.

Strategija integrisanog lokalnog razvoja 2012.–2018. godine je ključni strateško-planski dokument općine Maglaj, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice imajući u vidu društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i unapređenja životne sredine i prostora.

Strategija treba da definiše zajedničke ciljeve, aktivira lokalne snage, ali i odgovori na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj.
Vizija razvoja, te strateški ciljevi razvoja općine defininišu se za period od 7 godina.

Uvažavajući činjenicu da postavljanje ciljeva i želja podrazumijeva i predlaganje načina rješavanja istih te realnost i utemeljenost u stvarnosti, poziv se odnosi na sve građane, Maglajlije , institucije, udruženja građana, privredne subjekte, zadruge, nevladine organizacije, mjesne zajednice, klubove i dr...

Svi prijedlozi, sugestije, kreativne i produktivne ideje za proaktivno planiranje razvoja našega Maglaja, mogu se dostaviti u pisanoj formi u Pisarnici Općine Maglaj-Šalter sala Općine Maglaj sa naznakom – za Komisiju za izradu strategije.


OPĆINSKI NAČELNIK

Mehmed Mustabašić, prof.