• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.06.2014

Naredba Općinskog načelnika po zaključku Općinskog vijeća Maglaj

Općinski načelnik na temelju zaključka Općinskog vijeća Maglaj od 3.06.2014.godine i Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće poplave broj: 01-49-929/14 od 15.05.2014.godine, donosi
N A R E D B U


I


Naređuje se svim kućnim savjetima, svim vlasnicima stambenih i poslovnih objekata i drugim, da zaključko sa nedjeljom 08.06.2014.godine očiste i iznesu sav kabasti otpad radi odvoza istog prema deponiji otpada.

IIZa sve koji ne postupe po ovoj naredbi nadležna inspekcija će rješenjem poduzeti prekršajne i druge mjere.

IIIOva Naredba stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenim novinama Općine Maglaj».
OPĆINSKI NAČELNIK,
Mehmed Mustabašić, prof.


Dokument naredbe možte preuzeti ovdje >>> Download