• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2014

Izvještaj Civilne zaštite - NUS na području općine Maglaj

Usljed ukazane potrebe a zbog poplave i klizišta te nakon proglašenja prirodne nesreće“poplave i klizišta“ pristupilo se aktivnom uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji općIne Maglaj , a po dojavama građana i drugih fizičkih i pravnih lica, a sve u cilju sprečavanja neželjenih posljedica.
U periodu od 18.05. – 31. 05.2014. godine sa pripadnicima deminerskih timova Federalne civilne zaštite odstranjeno je sljedeće:
1.Bomba ručna...............................komada 60.,
2.Municija kalibra 7,62 mm sitna.......... komada 999,
3.Tromblonska trenutna mina.................komada 6,
4.Mina minobacača kalibra 120 mm..........komada 1,
5.Bomba ručna kumulativna (hand).............komada 1 (uništena na mjestu pronalaska – Fojnica),
6.Projektil haubice kalibra 85 mm...............komada 1,
7.Ručni bacač raketa tip „Zolja“.................komada 3,
8.Vježbovna pješadijska mina rasprskavajuća............................komada 1,
9.Tromblonska kumulativna mina...............................komada 4,
10.Projektil ručnog bacača RPG kumulativni.................komada 1,
11.Projektil ručnog bacača RPG trenutni.............................komada 1,
12.Pješadijska mina antimagnetna -3.............komada 3,
13.Pješadijska mina antimagnetna-2...............komada1,
14.Mina minobacača kalibra 82 mm............komada 1,
15.Projektil protiv avionskog topa-PAT kalibra 40 mm..............................................komada 1,
16.Tenkovska mina antimagnetna -4...............komada 1,
17.Okvir za automatsku pušku.....................komada 4,
18.Sumnjivi predmeti................................komada 5,
19.Trotilski metak 3x500 = 1,5 kg.

Napominjemo da je u predhodnom periodu uklonjeno 86 ubojnih sredstava različitog kalibra , 999 komada sitne municije, 4 okvira za automatsku pušku, 5 sumljivih predmeta i 1,5 kg eksploziva.
Pomenuta ubojna sredstva su privremeno uskladištena sa predstavnicima deminerskog tima Federalne civilne zaštite i bit će uništena na lokalitetima koji su određeni za poslove uništenja, o čemu će građanstvo biti naknadno obavješteno.