• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.05.2014

"PRO Budućnost"- sastanak Radne grupe

U okviru projekta PRO Budućnost, 12.05.2014. g. u Maglaju održan sastanak radne grupe Maglaj-Doboj.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici CRS BiH, Fondacije Mozaik i Caritasa Biskupske konferencije BiH koji su izvršili detaljnu prezentaciju koncepta i ciljeva projekta, donatorskih organizacija, implementatora i načina rada radnih grupa.
Takođe je najavljen dio aktivnosti koje će biti realizirane u prvoj fazi implementacije projekta.
Podsjećamo da je PRO Budućnost, projekat podržan od Američke organizacije za međunarodnu saradnju – USAID a implementiran od CRS-a BiH u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasa Biskupske konferencije BiH, Foruma građana Tuzle i Helsinškog parlamenta građana Banjaluka a u cilju doprinosa izgradnji pomirenja i povjerenja među ljudima u Bosni i Hercegovini.
Period implementacije projekta je 17.septembar 2013.g. do 16.septembar 2017. godine.