• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.04.2014

Posjeta predstavnika GOLD projekta

Predstavnici GOLD projekta – projekta unapeđenja lokalnog razvoja, predvođeni Šeficom privatnog sektora, Aidom Soko, posjetili Općinu Maglaj i općinskom Načelniku Mehmedom Mustabašićem i saradnicima predstavili planove, trenutne aktivnosti projekta kao i mogućnosti općine Maglaj u eventualnom korištenju potencijala ovog projekta.
Predstavnici GOLD projekta istakli su prirodne i privredne potencijale općine Maglaj, obučenu radnu snagu, te iskazali podršku i uvjerenje da će realizacija projekta GOLD i na području općine Maglaj doprinijeti operativnosti uprave, poboljšanju infrastrukture, privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mjesta.
Glavni cilj USAID/Sida GOLD - projekta unapređenja lokalnog razvoja je podrška lokalnim zajednicama na ekonomskom razvoju, privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mjesta. U ostvarenju tih ciljeva Projekat će angažovati građane, javni i privatni sektor, akademsku zajednicu, nevladine organizacije, kao i donatore. USAID/Sida GOLD projekat će razvijati model održivog lokalnog ekonomskog razvoja pri čemu će pokušati kreirati model ekonomskog razvoja, koji će biti primjenjiv u cijeloj zemlji kao temelj za održiv ekonomski rast.
Sve aktivnosti GOLD projekta su usmjerene ka otvaranju novih radnih mjesta, privlačenju domaćih i stranih investicija, povećanju izvoza i prihoda kroz promovisanje modela održivog ekonomskog razvoja.
Inače, početna vrijednost projekta je 20 miliona dolara, a projekat će trajati 4,5 godine.