• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.04.2024

Lista za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica u 2024. godini

 

Obavještavaju se aplikanti koji su se prijavili na Oglas Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica u 2024. godini, da je lista urednih zahtjeva istaknuta na oglasnoj ploči Općine Maglaj i OVDJE. 

Lista je objavljena 19.04.2024. godine, a nezadovoljni aplikanti imaju pravo prigovora u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja, a najdalje do 06.05.2024. godine (ponedjeljak) kada je i zadnji dan za podnošenje.