• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.11.2023

Općinski načelnik Maglaj prisustvovao informativnom sastanku Ambasade Republike Slovenije i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj

 

 

Mirsad Mahmutagić, Općinski načelnik Maglaj, prisustvovao je informativnom sastanku o razvojnoj saradnji Ambasade Republike Slovenije i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR).

Prezentirane su mogućnosti ostvarivanja saradnje kroz sufinansiranje projekata, te su predstavljene metode apliciranja za grant sredstva.

Centar za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) je nezavisna, neprofitna, istraživačka i savjetodavna organizacija u oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, čiji počeci datiraju iz 1960-ih godina. Republika Slovenija i SID banka su osnovale CMSR za potrebe javnog interesa u oblasti međunarodne razvojne saradnje.

Glavni cilj je doprinijeti jednakom razvoju partnerskih država u skladu sa prioritetima vanjskih politika Republike Slovenije.