• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.04.2023

Konačna rang lista Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekta ‘’LINK za saradnju/suradnju’’

 

U okviru projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju”, finansiranog sredstvima Evropske unije, 31.01.2023. godine objavljen je ‘’Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti’’.

Po zatvaranju javnog poziva 16.03.2023. godine, izvršeno je komisijsko ocjenjivanje i bodovanje svih prijava po administrativnim, općim i kvalitativnim kriterijima Javnog poziva. Na osnovu izvršenog ocjenjivanja pristiglih prijava, sačinjena je konačna rang lista prijava odabranih za finansiranje, koja se nalazi na linku: link4cooperation.ba

Na konačnoj rang listi nalazi se i Udruženje građana „Fojničani“, koji su dobili sredstva za realizaciju projekta: „Naučno-istraživački kampovi za nova zaštićena područja prirode u Maglaju i Žepču“.