• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.04.2023

Nastavak 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60, a u vezi sa članom 79. stav (3) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13), sazivam nastavak 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj za srijedu, 05.04.2023. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

 

DNEVNI RED

11. Izvještaj o radu Komunalnog javnog društva doo Maglaj za 2022. godinu, Download

12. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ doo Maglaj za 2022. godinu, Download

13. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2022. -2024. godinu, Download

14. Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2023. – 2025. godinu, Download

15. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu, Download

16. Program rada mjesnih zajednica za 2023. godinu, Download

17. Prijedlog Kriterija za dodjelu nagrada mjesnim zajednicama i pojedincima sa područja općine Maglaj, Download

18. Informacija o stanju iz oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj za 2022. godinu, Download

19. Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2023.godinu, Download

20. Informacija o deminiranju, obilježavanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na općini Maglaj u 2022. godini. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.