• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.01.2023

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga prioritetnih projekata mjesnih zajednica za izradu Plana kapitalnih investicija u infrastrukturu za 2023. godinu

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06 i 51/09), člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu, Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga prioritetnih projekata mjesnih zajednica za izradu Plana kapitalnih investicija u infrastrukturu za 2023. godinu

 

 

I

Predmet ovog Javnog poziva je dostavljanje prijedloga prioritetnih projekata mjesnih zajednica Općine Maglaj za izradu Plana kapitalnih investicija u infrastrukturu iz Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu (cestovna, vodovodna i kanalizaciona  infrastruktura, javna rasvjeta, sanacija i održavanje objekata u vlasništvu MZ, sanacija divljih deponija, izrada projektne dokumentacije i dr.).

 

II

Svaka mjesna zajednica može podnijeti do 5 prijedloga prioritetnih projekata za dodjelu sredstava iz Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu, čija ukupna vrijednost ne smije preći iznos od 25.000,00 KM sa PDV.  

 

III

Prijedlozi prioritetnih projekata dostavljaju se na Obrascu koji se može preuzeti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj, kancelarija broj 15.

U Obrascu za dostavljanje prijedloga je potrebno navesti osnovne podatke mjesne zajednice koja podnosi prijedlog, naziv projekta, oblast na koju se projekat odnosi, koji problem se rješava realizacijom projekta, cilj projekta, učešće mjesne zajednice u realizaciji projekta, plan aktivnosti, vrijeme realizacije, predračun potrebnih radova ili samo vrijednost potrebnih radova, eventualno postojanje urbanističke ili građevinske dozvole, te sve druge podatke koje mjesna zajednica smatra da treba navesti.

Uredno popunjen Obrazac dostavlja se Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj, kancelarija broj 15.

 

IV

Koordinacioni tim koji učestvuje u izradi Plana kapitalnih investicija za 2023. godinu razmotrit će pristigle prijave, bodovati ih, formirati rang listu prioritetnih projekata i razmatrati isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Općine Maglaj.  

 

V

Rok za dostavu prijedloga prioritetnih projekata je 10.02.2023.godine do 16,00 sati.

 

VI

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariju broj 15., kontakt osoba: Jasmina Alić, na broj telefona: 032/465-822 ili na e-mail: jasmina.alic@maglaj.ba.