• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.12.2022

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za izradu strateškog dokumenta o razvoju destinacijskog turizma Žepča, Zavidovića i Maglaja

 

Razvojna agencija Žepče kao nositelj projekta 3C3NP raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I PROJEKTNIH IDEJA

U BAZU PROJEKATA strateškog dokumenta o razvoju DESTINACIJSKOG TURIZMA ŽEPČA, ZAVIDOVIĆA I MAGLAJA

 

 

Svrha Javnog poziva

Svrha  Javnog poziva za predlaganje projekata i projektnih ideja u Bazu projekata strateškog dokumenta o razvoju destinacijskog turizma Žepča, Zavidovića i Maglaja (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je identificirati i prikupiti što veći broj projekata i projektnih prijedloga koji su važni za razvoj destinacijskog turizma projektnog područja.

Prikupljene projektne ideje i projekti formirat će Bazu projekata strateškog dokumenta o razvoju destinacijskog turizma Žepča, Zavidovića i Maglaja

 

Vrsta projekata za prijavu na Javni poziv

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti svi projekti koji su fokusirani na razvoj turističke ponude projektnog područja. Prihvatljivi su projekti koji se odnose na jednu od sljedećih tematskih oblasti:

    *upravljanje turističkom destinacijom i ambijent za razvoj turizma

    *turistički proizvodi

    *turistička infrastruktura

 

Prijavitelji projekata

Svoje projekte na ovaj javni poziv  mogu predložiti:

    *općina i mjesna zajednica

    *lokalna razvojna agencija i druge potporne institucije koje su u vlasništvu općine / Grada,

    *javna poduzeća ili ustanove kojima je osnivač Općina / Grada,

    *obrazovne institucije koje djeluju na području Općine / Grada,

    *organizacije civilnog društva (nevladine udruge),

    *obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gazdinstva

   *ostali privatni sektor (MSP) ali samo za projekte javne namjene i interesa, a koji ulažu sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području lokalnog razvoja

 

Način prijave projekata

Svi prijedlozi projekata i projektnih ideja moraju biti podneseni na službenom obrascu za prijavu projekata. Obrazac se može dobiti u Razvojnoj agenciji Žepče., Ulica Prva bb, (Dom kulture 3. kat)  ili preuzeti sa službenih stranica, www.razepce.com.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

 

Prijedlozi projekata dostavljaju se na elektronski popunjenom obrascu u tiskanom i/ili elektronskom obliku na sljedeće adrese:

 

a) U tiskanom obliku –  putem pošte:

 

Razvojna agencija Žepče,

Ulica Prva bb,

72230 Žepče

S napomenom: „Prijava za bazu projekata“

 

b) U elektronskom obliku: na e-mail: razepce@gmail.com

 

Rok za prijavu

Javni poziv otvoren je do 16.12.2022.

 

Info dani o Javnom pozivu

U svrhu stvaranja kvalitetne Baze projekata, bolje informiranosti i pružanja tehničke asistencije svim  zainteresiranim  prijaviteljima, Razvojna agencija Žepče organizira Info dane Javnog poziva.

Svakog petka od 9-12:00 sati, od početka objave poziva, do isteka prijavnog roka, svi zainteresirani prijavitelji mogu doći u Razvojnu agenciju Žepče (Dom kulture, 3.kat) ukoliko imaju dodatnih pitanja, trebaju više informacija o pozivu ili im je potrebna tehnička pomoć pri popunjavanju obrazaca prijave.

Ovo je jedna od aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta “3C3NP – 3 grada, 3 parka prirode” (3 cities, 3 nature parks“) koji provode Razvojna agencija Žepče (RAŽ) i Udruženje građana „Fojničani“ Maglaj (UGF), a koji sufinanciraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka.

Projekat “3C3NP – 3 grada, 3 parka prirode” (3 cities, 3 nature parks“) dio je EU4BusinessRecovery projekta Europske unije koji pruža potporu Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Ukupna vrijednost EU4BusinessRecovery projekta je 13,7 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (700 tisuća eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP.