• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.10.2022

Pregled infrastrukturnih radova u oktobru

 

ZAVRŠENI RADOVI:

 

1. Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta Kamenolom-Šljivice u MZ Kosova, dužine 150 metara;

 

 

2. Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Moševac, dužine 310 metara;

 

 

3. Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta za Gaj u MZ Ravna, dužine 200 metara;

 

 

4. Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta Ravna-Moševac, dužine 250 metara;

 

 

5. Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta u MZ Oruče, dužine 100 metara;

 

 

6. Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta Oruče-Ošve, dužine 200 metara;

 

 

7. Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta Moruša- Stari grad, dužine 150 metara;

 

 

8. Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta 1 u MZ Liješnica, dužine 155 metara;

 

 

9. Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta 2 u MZ liješnica, dužine 220 metara;

 

 

10. Izgradnja Primarne servisne saobraćajnice „a,b,c“ u Poslovnoj zoni Liješnica I faza;

 

 

11. Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta Borik-Gračin brijeg, dužine 530 metara;

 

 

12. Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta u MZ Novi Šeher, dužine 100 metara;

 

 

13. Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta u MZ Čobe, dužine 150 metara;

 

 

14. Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Domislica- Brezove Dane, dužine 105 metara;

 

 

15. Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta u naselju Strupina, dužine 135 metara;