• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.10.2022

Zakazana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Dvadeseta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u ponedjeljak, 24.10.2022.godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 09:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži osamnaest tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna za period 01.01. - 30.06.2022. godine, Periodični finansijski izvještaj za period 01.01. - 30.06.2022. godine – informacija, Izvještaj o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve 01.01. - 30.06.2022. godine, Izvještaj o implementaciji "Strategije razvoja općine Maglaj 2021 - 2027. godine" -
Izvještaj o razvoju za 2021. godinu,
kao i Izvještaj o radu za 2021/2022 JU „Dječiji vrtić“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj.

Predviđeno je i razmatranje Programa rada JU „Dječiji vrtić“ Maglaj za 2022/2023. godinu, Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi i Informacije o toku izrade Prostornog plana općine Maglaj.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene urbanističkog plana „Kosova“ po zahtjevu Husić Eldina, Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene urbanističkog plana „Kosova“ po zahtjevu Mešić Elvira, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Omerdino polje“ Maglaj po zahtjevu Damira Olujića, po Zaključku Općinskog vijeća broj: 02-4-1-580-14/22 od 31.03.2022. godine, Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Budimir Dragi iz Novog Šehera radi oblikovanja građevinske parcele, Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Mahmutagić Mirsadu i Mahmutagić Dženani iz Maglaja radi oblikovanja građevinske parcele, te Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi KO Čobe.

Također, među osamnaest tačaka koje bi trebale biti razmatrane na dvadesetoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj nalaze se i: Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalnog javnog društva doo Maglaj, Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj, Odluka o razrješenju člana Općinske izborne komisije Maglaj i Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Maglaj koje bi trebale biti razmatrane.