• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.08.2022

OIK MAGLAJ: Poziv za predsjednike mjesnih zajednica

 

Na osnovu odredbe člana 19.stav 1. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska, a u vezi odredbom člana 3. 14. stav 1.tačka a) Izbornog zakona BiH Općinska izborna komisija Maglaj

 

 

                                                     P O Z I V A

                           SVE PREDSJEDNIKE MJESNIH ZAJEDNICA

                                      NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ

 

da na osnovu svojih evidencija, u pisanoj formi dostave podatke o svim licima koja imaju biračko pravo i koja žele glasati na Općim izborima u BiH na dan 02.10.2022. godine, a nisu to u mogućnosti učiniti na redovnom biračkom mjestu radi vezanosti za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta.

 

Podaci obavezno treba da sadrže slijedeće:

 

  1. pisanu izjavu birača da na dan izbora želi da glasa u svom domu putem mobilnog tima, koja obavezno sadrži ime i prezime, datum rođenja, JMBG, punu adresu prebivalište-ulica i kućni broj, te kontakt telefon i
  2. medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje.

 

Shodno odredbi člana 19.stav 5. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog, Centralna izborna komisija BiH će razmotriti dostavljenu dokumentaciju, te utvrditi i sačiniti izvod iz konačnog Centralnog biračkog spiska za ovu kategoriju birača i omogućiti da glasaju putem mobilnog tima u njihovom domu.

 

Tražene podatke potrebno je dostaviti u pismenoj formi Centru za birački spisak ili Općinskoj izbornoj komisiji Maglaj (zgrada Općine Maglaj, kancelarija broj 22 ili putem pošte na adresu Viteška bb 74250 Maglaj sa naznakom za Općinsku izbornu komisiju- mobilni tim), i to najkasnije do 01.09.2022. godine.

 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK OIK MAGLAJ

                                                                                 Armin Bašić, mag.iur.