• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.08.2022

Za realizaciju projekata Općini Maglaj finansijska pomoć Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 483.000,00 KM

 

Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić i načelnik općine Mirsad Mahmutagić su potpisali ugovore o sufinansiranju projekata u iznosu od 483.000,00 KM.

Potpisani su sljedeći ugovori: „Sanacija i uređenje crkvenog dvorišta Leopolda Mandića“, „Sanacija poplavama i klizištima oštećenog puta Liješnica-Fojnica završetak sanacije“, „Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i uništene infrastrukture“ i „Provođenje mjere energetske efikasnosti radi uštede energije- Sportske dvorane u Maglaju“.

Ministar Martić istakao je kako potpisivanje ovih ugovora zapravo označava logičan slijed nakon ranijih uspješno realiziranih projekata između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Općine Maglaj u korist svih građana.

Načelnik Mahmutagić uputio je zahvalnost ministru za uspješnu saradnju i dosadašnju podršku ministarstva sa nadom da će se još mnogo projekata realizirati u Maglaju.