• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.05.2022

Federalno ministarstvo kulture i sporta: Javni poziv za odabir programa i projekata

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za transfere:

 

*TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

*TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

*TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

*TRANSFER ZA MLADE

*TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti OVDJE.

 

Rok za dostavljanje prijava je 03.06.2022. godine.

Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

 

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.