• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.04.2022

Javna rasprava o Nacrtu Programa utroška sredstava–poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2022. godinu

 

Općinsko vijeće Maglaj Zaključkom broj:02-04-1-580-5/22 od 31.03.2022. godine na svojoj 14. redovnoj sjednici prihvatilo je Nacrt Programa utroška sredstava–poticaj u zapošljavanju  mladih poduzetnika za 2022. godinu, i istim Nacrt Programa uputilo u javnu raspravu, organizator javne rasprave je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2022. godinuje da se doprinese njegovom poboljšanju, kako bi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kao njegov predlagač, dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući PrijedlogPrograma.

Na Javnu raspravu pozivaju se potencijalni mladi poduzetnici, koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj, posjeduju želju za pokretanjem samostalnog biznisa i smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa  utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju  mladih poduzetnika za 2022. godinu.

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Programa, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Javna rasprava održat će se dana 21.04.2022. godine (četvrtak)u 12,00 sati u sali JU Dom kulture ''Edhem Mulabdić'' Maglaj.

Nacrt Programa je objavljen OVDJE  i dostupan je u Općini Maglaj kancelarija broj 40.