• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.02.2022

Matični ured Općine Maglaj: U 2021.godini rođeno 249 beba

 

Prema podacima Matičnog ureda Općine Maglaj u 2021.godini sklopljeno je ukupno 130 brakova, isti broj je iznosio i 2020.godine.

U 2021.godini rođeno je 249 beba, a u 2020.godini 226. Od toga je rođeno dječaka 121 i djevojčica 128. Tokom 2021.godine bilo je 357 upisa u matičnu knjigu umrlih, a 2020. godine 315.

Kada je u pitanju trend otpusta iz državljanstva BIH, vidljivo je iz pokazatelja da trend ne opada. Dakle, 2021. godine 20 lica se odreklo državljanstva BiH, isti broj je bio i 2020.godine.