• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.10.2021

Održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Danas je održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj na kojoj je razmatrano 18 tačaka. Na samom početku pored 15 planiranih, dodane su još tri tačke i to: Odluka o imenovanju povjerenika MZ-a na području općine Maglaj, Rješenje o razrješenju predsjednika Drugostepene stručne komisije i Rješenje o imenovanju predsjednika Drugostepene stručne komisije.

Usvojena je Odluka o odabiru lokacije za izgradnju mosta preko rijeke Bosne između Bradića i Krsnog Polja, Odluka o zamjeni nekretnina ( Mrvoljak Nisveta), Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi ( Mašić Ševala), Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „STARI GRAD“ Maglaj po zahtjevu Lokmić Enise, kao i Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“, po zahtjevu Hasić Anite.

Na 9. sjednici Općinskog vijeća donesena je  Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj u kojoj se navodi: „Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj može trajati radnim danima (ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak ) od 06,00 do 23,00 sata, a u dane petak, subota i nedjelja, kao i vjerske i državne praznike može trajati od 06,00 do 01,00 sat poslije pola noći. Izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima radnim danima (ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak ) može trajati do 23,00 sata, a u dane petak, subota i nedjelja, kao i vjerske i državne praznike do 24,00 sata.“ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U nastavku rada sjednice donesena je Odluka o imenovanju povjerenika MZ-a na području općine Maglaj, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru broj:02-05-1-1511/18 od 04.07.2018.godine i Odluka o davanju ovlaštenja načelniku općine u postupku okončanja pravnih procedura za objekat namijenjen za socijalno - neprofitno stanovanje, upisan u ZK uložak broj 1770 k.č. broj 2348/3 „Zgrada i Dvorište“. Također, doneseno je Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Husić Mehmeda iz Kosove, Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj (član ispred Ministarstva zdravstva Zeničko –dobojskog kantona), Rješenje o razrješenju predsjednika Drugostepene stručne komisije, kao i Rješenje o imenovanju predsjednika Drugostepene stručne komisije.

Usvojen je Izvještaj o radu JU “Dječiji vrtić” Maglaj za 2019/2020 i 2020/21 sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj i Program rada za 2021/2022 JU “Dječiji vrtić” Maglaj, te Program rada privatnih predškolskih ustanova za 2021/2022 godinu, koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj i Lokalni akcioni plan za re/integraciju bh državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje općine Maglaj za period 2021-2024.

Informacija o radu privatnih predškolskih ustanova za 2020/2021 godine, koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj primljena je k znanju.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.