• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.08.2021

Obavještenje o rezultatima ispravnosti vode

 

Uzorci su uzeti dana, 03.08.2021. godine od strane JU Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

 

Ispitani uzorak

Mikrobiološka
analiza

Fizičko – hemijska  analiza

Kraljevac-Misurići

Naselje Kraljevac

 

Zadovoljava

 

Zadovoljava

Čaršina voda
Stari grad

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

Horina voda-Horina mahala
Stari grad

 

Nije uzet uzorak,

Presušila voda

 

Nije uzet uzorak,

Presušila voda

 

Parnica

Bijela Ploča

 

Zadovoljava

 

Zadovoljava

Voljevac-Voljevac mahala

Stari grad

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

 
Hasanbegova vodica

Borik

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

Braća Mulalić

Podborik

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

Hadžina voda
Stari grad

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

Gornja voda Čila
ul. Braća Bašić, Stari grad

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

Moruša-Moruša mahala
Stari grad

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

Salkići voda

Liješnica

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

Spomen voda
Kopice

 

Ne zadovoljava

 

Zadovoljava

 

 

Josipova voda

Trg Alije Izetbegovića

 

Nije uzet uzorak,

nehigijenski uslovi

česme I pripadajućeg prostora

 

 

Nije uzet uzorak,

nehigijenski uslovi

česme I pripadajućeg prostora

 

 

Uzorci vode uzeti iz javnih česmi čija mikrobološka analiza ne zadovoljava, nisu zdravstveno ispravni zbog nedozvoljivog prisustva bakterija, tj. voda nije za piće. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode uzeti iz navedenih javnih česmi po svojim fiziko-hemijskim karakteristikama zadovoljavaju zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH", broj: 40/10 i 62/17)  mogu se koristiti za piće.

 

Napominjemo da javne česme treba redovno kontrolisati, održavati i držati pod zdravstvenom kontrolom.

 

 

 

 

Komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor

                                                             ___________________________________ 

                                                                       Merima Mahmutović, dipl. ing.tehnol.